Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego

System i usługi MSPP

Komunikat:

Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego zaprzestaje dystrybucji korekt RTK i RTN ze stacji w województwie małopolskim.

W związku ze zmianami prawnymi w zakresie: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przeprowadzonymi w 2014 r. oraz zawartym w dniu 18 lutego 2016 r. aneksem nr 1 do umowy o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Głównym Geodetą Kraju dotyczącej wykorzystania Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP) w ogólnokrajowym systemie ASG-EUPOS, od dnia 30 czerwca 2016 r. korekty RTK i RTN z systemu MSPP będą niedostępne dla użytkowników. Wspomniane zmiany prawne nie dają możliwości udostępniania tego rodzaju danych przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Samorząd Województwa, tym samym zachodzi konieczność wyłączenia możliwości ich udostępniania przez system MSPP.

Korekty RTK i RTN utworzone na podstawie danych ze stacji referencyjnych MSPP w województwie małopolskim dostępne są poprzez teleinformatyczny system ASG-EUPOS prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju. Dostępne są także dane RTK i RTN z innych systemów stacji referencyjnych np. systemów prowadzonych przez firmy komercyjne.Logowanie do systemu